joller

Espergærde

Smakkelaug

En forening med vind i sejlet

Smakkejollen FREM

 

Jollen er bygget i Snekkersten i 1933 af bådebygger Laurits Svendsen Snekkersten, til Fisker Viggo Aanonsen, Humlebæk.

 

Jollen en klinkbygget i lærk på eg, til ruse, kroge og granfiskeri.

 

Ejere:

• Fisker Viggo Aanonsen, Humlebæk, 1933 til 1952.

• Fisker Otto Christiansen, Espergærde, 1952 til 1966.

• Fisker Jørgen Anker Petersen, Espergærde. 1962 til 1966.

• Per Christiansen, Espergærde, 1966 til 1981.

• Flynderupgård museet, Espergærde, siden 1981.

• Sejlet og vedligeholdt af Espergærde Smakkelaug siden 1997.

 

Joller er blevet brugt til erhvervsfiskeri frem til den blev overtaget af Per Christiansen i 1966. Her efter blev jollen brugt til fritidssejlads frem til 1981 hvor Per Christiansen skænkede jollen til Fiskeri museet Flynderupgård i Espergærde, mod at jollen blev liggende i Espergærde havn og blev sejlet af Fiskelauget på havnen.

I fiskelauges tid har jollen været i Amerika for at være varetegn for en vandre udstilling om de danske jødetransporter til Sverige under krigen.

I 1997 var der en kreds af smakke interesserede der dannede et laug omkring FREM med det ene formål at holde FREM sejlende. Espergærde Smakkelaug fik herefter FREM i sin varetægt.

 

I den tid FREM har været i Espergærde Smakkelaugs varetægt har jollen deltaget i samtlige stævner som Foreningen til Sprydstagen Forevigelse (FtSF) har haft og har de sidste par år klarede sig godt i konkurrencerne. I 2001 deltog FREM i "Vinden Drar" på Roskilde - og Isefjorden.

 

FREM har siden 1997 fået nye sejl, som er skænket af Tuborg fonden, samt ny mast og tovværk skænket af tips og lottomidlerne i Danmark.

I 2004 var FREM i Karlskrona, hvor der blev skiftet en del af kølen og 4 bor.

Udover dette har FREM fået fornyet platessing og finderliste på begge sider samt nyt ror. Disse reparationer og fornyelser har gjort det muligt for Espergærde Smakkelaug at holde FREM sejlende mange år endnu.

Jollens fjernkending er sort skrog og hvide sejl.

FREM

 

 

• Snekkersten Jolle

• Længde: 5,52 m

• Bredde: 1,88 m

• Dybgang: 0,75 m.

Smakkejollen August

 

 

Bygget i Snekkersten ca. 1939 / 1940 af bådebygger Anders Thomsen til fisker Gudmann i Snekkersten.

Jollen har været anvendt til  fiskeri indtil 1956 hvor den blev overtaget af Niels Johannesen. Herefter blev mast og sejl rigget af og solgt til en lokal fisker. Jollen blev efterfølgende anvendt til fritidsfiskeri frem til ca.1982.

Fartøjet blev i 1984 erhvervet af Nils Andersen Pilehave. Ved erhvervelsen blev jollen opmålt og efterfølgende optegnet på en detaljeret opmåling. Fartøjet var på dette tidspunkt ikke sejldygtigt idet både spanter og essing var angrebet af råd.

I 1988 blev jollen gennemgribende restaureret af både bygger Ib Nielsen Thurø, som udførte et fortræffeligt arbejde. Alle spanter, essing, platessing, og ca. ¼ af bordene blev udskiftet med kopier af de oprindelige træstykker. Alt blev monteret på samme måde som det oprindeligt var monteret, dog blev dammen fjernet da fartøjet fremover skulle anvendes til lystsejlads.

Endvidere blev der, for at forbedre sejlegenskaberne på kryds, monteret en ca. 10 cm. højere stråkøl, og i 1989 blev der monteret en løgbom til storsejlet.

Jollen blev rigget til med ny rigning bestående af storsejl, fok, topsejl og klyver og sejlene blev syet i Ægyptisk bomuld hos sejlmageren i Ebbes bådebyggeri i Marstal. Tovværket blev leveret fra Fur, hvor der var startet en mindre produktion af hampetovværk op.

Senere udskiftninger af tovværk er ligeledes udført med tovvæk i hamp.

Smakkejollen fremstår således som en autentisk fiskejolle rigget til sejlads med sejl.

Jolle og mandskab har siden 1988 deltaget i en lang række arrangementer og kapsejladser og har vist sig at være et overordentligt vel sejlende fartøj, der på trods af sin størrelse har vundet adskillige sejladser.

Jollens fjernkending er sort skrog med rødbrune barkede sejl.

Nils Andersen Pilehave 2004.05.06

AUGUST

 

 

• Snekkerstenjolle

• Længde: 16½' (5m.)

Meginjollen Lita

 

Ejere :  Søren Vang

 

Type : Megin, hvid, apteret med lærketræ,  Sænkekøl monteret 2005.

 

Konstruktør : Peer Bruun, Espergærde

 

meget mere test ...

Lita

 

 

• Megin jolle

• Længde: 4,65 m

• Bredde: 1,62 m

• Dybgang: 0,7 m.

Smakkejollen "navn"

 

bla. bla. bla.

 

Navn

 

• Jolle type

• Længde: ?

• Bredde: ?

• Dybgang: ?

Kontakt

Addresse: Espergærde havn

Email: Espergaerdesmakkelaug@gmail.com

 

Espergærde Smakkelaug

© Copyright. All Rights Reserved.

Deltag

Vi sejler tirsdag aften fra kl 18.00 fra maj til september, mød op i Espergærde havn.

Kontingent: 150 kr.